Przedłużenie czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr 90/XV/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie :
przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i_zbiorowego odprowadzania ścieków.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 24 ust. 9 a ustawy z dnia 7_czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz._U. Nr 72, poz.747, z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

 

Przedłuża się czas obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych w uchwale Nr 11/III/2006 Rady Gminy Pruchnik z dnia 22_grudnia 2006_r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pruchnik na 2007 r. na czas 6 miesięcy tj. od dnia l stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008_r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedłużenie czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.12.2007 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.