Zaciągnięcie zobowiązań z zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granice ustalone przez Radę Gminy w budżecie na 2007 r.

UCHWAŁA Nr 86/XIV/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie :
zaciągnięcia zobowiązań z zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granice ustalone przez Radę Gminy w budżecie na 2007 r.

            Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o_samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

 

Upoważnia się Wójta Gminy do:

  • zaciągnięcia zobowiązań finansowych w kwocie 334.280 zł. na 2008 r. na realizację zadań pn._„Kanalizacja sanitarna – dokumentacja”
  • zaciągnięcia zobowiązań finansowych w kwocie 38.000 zł. na 2008 r. na realizację zadań p.n._„Projekt rozbudowy ośrodka zdrowia w Pruchniku”.
  • zaciągnięcia zobowiązań finansowych w kwocie 20.000 zł. na 2008 r. na realizację zadań p.n._„Wodociągowanie Korzeni”.

§ 2.

Spłata zobowiązań nastąpi w 2008 r. z następujących źródeł:

  1. podatku od nieruchomości
  2. subwencji ogólnej

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie zobowiązań z zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granice ustalone przez Radę Gminy w budżecie na 2007 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.12.2007 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.