Uchylenie uchwały własnej.

UCHWAŁA Nr 88/XIV/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie :
uchylenia uchwały własnej.

            Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

 

Uchyla się uchwałę Nr 71/XII/07 Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do programu stypendialnego „Dyplom marzeń".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchylenie uchwały własnej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.12.2007 08:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.