GK    3410/  1  /2008                                                               Pruchnik 2008-01-15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2006r nr 164, poz 1163 ze zm).

          Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe „ na dostawę paliw płynnych dla Gminy Pruchnik ” zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

P.H.U. „ TADEX” Stacje Paliw

Tadeusz  Jędrejasz

37- 100  Łańcut  ul Wysoka  415

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

2

P.H.U. „ TADEX” Stacje Paliw

Tadeusz  Jędrejasz

37- 100  Łańcut  UL Wysoka  415

PB  95        4,37

Olej nap     4,15

Gaz zasil    2,30

Upust         3,1%

4,37

---- *100 *0,15=   15

4,37

4,15

---- *100 *0,15=   15

4,15

2,30

---- *100 *0,10=   10

2,30

3,10

---- *100 *0,60=   60

3,10

100

 

 -

 

 -

 Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę : kwota szacunkowa po przeliczeniu ilości kształtuje się w wysokości:

149333,23 zł netto

182 186,5406 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100,

 oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

                                                   Pozostałe złożone oferty

                                                                                                                   

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

1

F.H.U.>> Bis<<

Bożena Kużma

37-560 Pruchnik

Ul Bieszczadzka 1

 OFERTA nr 1

F.H.U.>>Bis<<

Bożena Kużma

37-560 Pruchnik

Ul Bieszczadzka 1

 

 

 -

      

W niniejszym postępowaniu   wykluczono ofertę nr 1 złożoną F.H.U.>>Bis<, 37-560 Pruchnik, Ul Bieszczadzka

Na podstawie art. 26 ust 3 upzp zamawiający wezwał  Oferenta do uzupełnienia dokumentów.

W wyznaczonym terminie dokumenty nie zostały uzupełnione.

 Na podstawie  art.  24 ust 2 pkt. 3 oferta zostaje wykluczona z postępowania.

                                                                               Wójt Gminy Pruchnik

                                                                                    Stanisław Górski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa paliw płynnych dla Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:15.01.2008 14:33
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:15.01.2008 14:33