UCHWAŁA Nr 84/XIII/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie :
wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym na okres 6 lat lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Pruchnik.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz.1591 z późn. zm.), oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21_sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn._zm.).

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

 

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Pruchnik na wynajęcie w drodze bezprzetargowej, na okres 6_lat lokalu użytkowego o powierzchni 55 m2 w budynku wielofunkcyjnym w Kramarzówce usytuowanym na działce oznaczonej numerem ew. 1713 z przeznaczeniem na działalność handlową.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym na okres 6 lat lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.11.2007 10:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:17.01.2008 11:02