Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy.

UCHWAŁA Nr 75/XII/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 października 2007 r. w sprawie :
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

 

Uznaje się za niezasadną skargę Pani Marii Grochoła z dnia 28 września 2007 r. na działalność Wójta Gminy Pruchnik w związku ze sprzedażą działki gminnej położonej w Kramarzówce oznaczonej nr 1471/3.

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącej o sposobie załatwienia skargi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do Urzędu Gminy Pruchnik, wpłynął wniosek Pani Marii Grochoła, zam. Kramarzówka 102 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kramarzówce, oznaczonej nr 1471/3, będącej w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Kramarzówce. W wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono, że na przedmiotowej działce znajduje się studnia głębinowa, będąca zapasowym źródłem wody dla Szkoły Podstawowej w Kramarzówce. Wnioskodawczyni została poinformowana pismem z dnia 20 sierpnia 2007 r., że Gmina Pruchnik nie planuje przeznaczać przedmiotowej działki do sprzedaży. Wnioskodawczyni skierowała sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, które pismem z dnia 3 października 2007 r. skierowało sprawę do rozpatrzenia w trybie skargowym przez Radę Gminy Pruchnik. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Pruchnik na posiedzeniu w dniu 26 października 2007 r., po zapoznaniu się z materiałem dowodowym w sprawie wydała opinię o niezasadności skargi.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.11.2007 10:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.