Przystąpienie do programu stypendialnego„Dyplom marzeń”.

UCHWAŁA Nr 71/XII/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 paździrnika 2007 r. w sprawie :
przystąpienia do programu stypendialnego„Dyplom marzeń”.

            Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zmianami/,

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

§ 2.

  1. Zawrzeć z Fundacją „Z tradycją w nowoczesność” w Pawłosiowie umowę o współfinansowaniu i realizacji w Gminie Pruchnik programu „Dyplom marzeń”
  2. Na realizację umowy, o której mowa w ust. l przeznaczyć środki do wysokości 1.900 zł z dochodów własnych gminy.
  3. Umowę zawrzeć na okres do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przystąpienie do programu stypendialnego„Dyplom marzeń”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.11.2007 09:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż