Wybór ławników na kadencję w latach 2008 - 2011.

UCHWAŁA Nr 69/XII/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 paździrnika 2007 r. w sprawie :
wyboru ławników na kadencję w latach 2008 - 2011.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 160, art. 163 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania informacji o wybranych ławnikach Prezesowi Sądu Rejonowego w Jarosławiu, najpóźniej do końca października.

§ 3.

Protokoły z tajnego głosowania stanowią załączniki do uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybór ławników na kadencję w latach 2008 - 2011.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.11.2007 09:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż