Wydzierżawienie gruntu Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 64/XI/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 26 września 2007 r. w sprawie :
wydzierżawienia gruntu Gminy Pruchnik.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), oraz uchwały Nr 26/III/2002 Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 • 1500/34 o powierzchni 0,32 ha,
 • 1512/13 o powierzchni 0,27 ha,
 • 1500/2 o powierzchni 0,12 ha,
 • 1500/24 o powierzchni 0,16 ha,
 • 1462/3 o powierzchni 0,12 ha,
 • 1433/3 o powierzchni 0,17 ha,
 • 1470/20 o powierzchni 0,32 ha,
 • 1500/6 o powierzchni 0,41 ha,
 • 1471/2 o powierzchni 0,23 ha,
 • 1478/7 o powierzchni 0,18 ha,
 • 1491/7 o powierzchni 0,15 ha,
 • 1493/3 o powierzchni 0,30 ha,
 • 1500/9 o powierzchni 0,29 ha,
 • 1500/10 o powierzchni 0,28 ha,
 • 1500/30 o powierzchni 0,16 ha.

§ 2.

 

Traci moc uchwała Nr 57/X/2007 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 sierpnia 2007 r. W sprawie: wydzierżawienia gruntu Gminy Pruchnik na okres 6 - ciu lat.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydzierżawienie gruntu Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.09.2007 08:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż