Udzielenie pomocy Powiatowi Jarosławskiemu na realizację zadania publicznego.

UCHWAŁA Nr 62/XI/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 26 września 2007 r. w sprawie :
udzielenia pomocy Powiatowi Jarosławskiemu na realizację zadania publicznego.

            Działając na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

§ 2.

Rada Gminy zobowiązuje Wójta do podpisania z Powiatem Jarosławskim stosownej umowy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie pomocy Powiatowi Jarosławskiemu na realizację zadania publicznego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.09.2007 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż