GK    3410/  2  /2008                                                               Pruchnik 2008-02-08

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

          Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe  na

              Kompleksową  obsługę bankowa  budżetu Gminy Pruchnik” zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

Bank Spółdzielczy  Jarosław

37- 500  Jarosław  ul Słowackiego 7

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

1

Bank Spółdzielczy  Jarosław

37- 500  Jarosław  ul Słowackiego 7

 104 010,00 pln

(kryterium cena  85%)

           10

     1)     ----  *10= 10pkt           

               10

               0,5

      2)     ----  *10= 10 pkt    

               0,5

               1,5

     3)      ----  *10=  10  pkt                

               1,5

    4)        15 pkt

    5)        10 pkt

    6)        15 pkt

    7)        10 pkt

    8)          5 pkt

         (Oprocentowanie  15%)

    9)        15 pkt

100

 

 -

 

 -

             Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę : kwota szacunkowa po przeliczeniu ilości kształtuje się w wysokości:

104 010,00 zł netto

104 010,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100,

 oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

      

                                                                            Wójt Gminy Pruchnik

                                                                              Stanisław Górski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:kompleksowa obsługa budżetu Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:08.02.2008 13:31
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:08.02.2008 13:31