GK    3410/ 3/2008                                                               Pruchnik 2008-02-26

Ogłoszenie  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

          Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe „ na dostarczenie rur ciśnieniowych PN 10 z tworzywa PCV fi 110mm” zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

PHU MAT-BUT   Mateusz Szozda

06-400 Ciechanów ul Bielińska

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

7

PHU MAT-BUT 

    Mateusz Szozda

06-400 Ciechanów

 ul Bielińska

27023,06

brutto

27023,06

-------------- *100=  100

27023,06

100

  -

  -

 Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę  27023,06 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

                                                   Pozostałe złożone oferty

                                                                                                                   

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

1

F.H.U. Instal Socha Sp.j.

38-200 Jasło  ul Towarowa 9

27854,74

Brutto

27023,06

------------ *100= 97,0142

27854,74

97,0142

  -

  -

2

PPUH „M&R Sp.j.

Rybka Kazimierz, Szczyrek  Ryszard

25-596 Kielce , ul Okrzei 59

28454,89

 brutto

27023,06

------------ *100= 94,9681

28454,89

94,9681

  -

 -

3

         PPHU „MILO-pol” Sp z oo

 42-217 Częstochowa ul Spartańska 8/10

35627,05

brutto

27023,06

------------ *100= 75,8498

35627,05

75,8498

  -

 -

4

HAP Armatura SBS Sp zoo

 20-328 Lublin ul L. Herc 10

27657,95

brutto

27023,06

------------ *100= 97,7045

27657,95

97,7045

  -

 -

5

NEPUN Sp zoo

20-234 Lublin  ul  Metalurgiczna 1c

27788,73

brutto

27023,06

------------ *100= 97,2447

27788,95

97,2447

  -

 -

6

PIEC_MAT BUD Sp zoo

85-741  Bydgoszcz  ul Fabryczna  6a

27920,92

brutto

27023,06

------------ *100= 96,7843

27920,92

96,7843

  -

 -

8

FHUP SOCHA

37-500 Jarosław  ul Tarnawskiego 18a

31811,50

brutto

27023,06

------------ *100= 84,9475

31811,50

84,9475

  -

 -

9

Zakłady Tworzyw Sztucznych  „GAMRAT” S.A.  38-200 Jasło  ul Mickiewicza 108

30476,70

brutto

27023,06

------------ *100= 88,6679

30476,70

88,6679

  -

 -

10

REALBUD Sp zoo

71-627 Szczecin 

ul   1 –go Maja

30790,18

brutto

27023,06

------------ *100 =87,7652

30790,18

87,7652

  -

  -

W niniejszym postępowaniu nie  wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych  ofert.

                                                                                Wójt Gminy Pruchnik

                                                                                  Stanisław Górski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa rur PN 10 z PCV fi 110
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:26.02.2008 11:27
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:26.02.2008 11:27