OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na wydzierżawienie nieruchomości położonych

w miejscowości Kramarzówka będących własnością Gminy Pruchnik.

 

     Na podstawie art.. 13 i 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst ustawy / Dz.U.z 2004 roku Nr. 262 poz. 2603 z późniejszymi zmianami / oraz na podstawie Uchwał Rady Gminy Pruchnik Nr.95/XVI/2008  i Nr. 96/XVI/2008 z dnia 31 stycznia 2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat niżej wyszczególnione działki położone w miejscowości Kramarzówka,

 

Wójt Gminy Pruchnik

ogłasza ograniczony przetarg ustny dla mieszkańców gminy Pruchnik - na dzierżawę n/w nieruchomości na okres 5 lat na cele rolne.

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (ha)

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza dzierżawy rocznej

1.

1652/2

0,33

Rola IIIb 0,05

Rola IVa 0,28

32,98 zł.

2.

1724/1

0,45

Rola IIIb 0,45

53,41 zł.

3.

1023/1

0,92

Pastwisko III 0,02

Rola IIIa 0,61

Rola IIIb 0,29

123,33 zł

4.

1801

0,29

Rola IIIb 0,29

34,42 zł

Czynsz dzierżawy ulega corocznym zmianom o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok ogłoszony przez Prezesa GUS.Do ustalonego czynszu dzierżawnego zostanie naliczony należny podatek.

 

Minimalne postąpienie wynosi 1% wartości rocznego czynszu.

 

Przetarg odbędzie się dnia 14 marca 2008 roku o godzinie 10-tej w siedzibie Urzędu Gminy Pruchnik ul. Rynek 1 w świetlicy urzędu.

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości i przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Pruchnik, Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 10, tel. 016 6236124 w godzinach pracy Urzędu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie nieruchomości położonychw miejscowości Kramarzówka będących własnością Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:26.02.2008 15:41
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak