OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na wydzierżawienie nieruchomości położonych

w miejscowości Pruchnik będących własnością Gminy Pruchnik.

     Na podstawie art. 13 i 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst ustawy / Dz.U.z 2004 roku Nr. 262 poz. 2603 z późniejszymi zmianami / oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Pruchnik Nr 95/XVI/2008 z dnia 31 stycznia 2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat niżej wyszczególnione działki położone w miejscowości Pruchnik,

 

Wójt Gminy Pruchnik

ogłasza ograniczony przetarg ustny dla mieszkańców gminy Pruchnik – na dzierżawę n/w nieruchomości na okres 5 lat na cele rolne.

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (ha)

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza dzierżawy rocznej (zł)

1.

64/272

1,08

Rola IIIb

128,17

2.

887/5

0,06

Pastwisko V

2,48

3.

888/1

0,24

Rola V 0,19

Pastwisko V 0,03

Lz- Pastwisko VI

9,38

4.

890/13

0,35

Rola IV b 0,24

Rola V 0,11

21,77

5.

890/16

0,26

Rola IV b 0,06

Rola V 0,06

Pastwisko V 0,12

Lz-Pastwisko VI 0,02

10,80

6.

1588/1

0,16

Rola IV b 0,10

Lz-Pastwisko VI 0,06

9,66

7.

554/9

0,09

W-Ps.III -0,01

S-R.III a -0,08

12,47

Czynsz dzierżawy ulega corocznym zmianom o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok ogłoszony przez Prezesa GUS. Do ustalonego czynszu dzierżawnego zostanie naliczony należny podatek.

 

Minimalne postąpienie wynosi 1% wartości czynszu.

 

Przetarg odbędzie się dnia 14 marca 2008 roku o godzinie 11-tej w siedzibie Urzędu gminy Pruchnik ul. Rynek 1 w świetlicy urzędu.

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości i przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Pruchnik, Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 10, tel. 016 6236124 w godzinach pracy Urzędu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie nieruchomości w miejscowości Pruchnik będących własnością Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:26.02.2008 15:46
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak