Zmiany w budżecie gminy na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 65/07

Wójta Gminy Pruchnik
z dnia 31 grudnia 2007 r.
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

 

WÓJT GMINY PRUCHNIK
ZARZĄDZA:

 

§ 1.

 

 1. Dokonuje się zmian planu wydatków z zadań z zakresu administracji  rządowej na kwotę:   1.609
  .
  Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  .
 2. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie: 1.609
  z przeznaczeniem na odpis na FŚS
  .
  Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  .
 3. Dokonuje się zmiany planu zwiększenia w jednych podziałach klasyfikacji budżetowych a zmniejszenia w drugich celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb: 1.610
  ..
  Szczegóły zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wójt Gminy Pruchnik

mgr Stanisław Górski

 


 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 65/07

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 31.12.2007r

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

852

Pomoc społeczna

1.609

1.609

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

1.609

1.609

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.609

-

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-

1.609


 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 65/07

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 31.12.2007r

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

758

Różne rozliczenia

-

1.609

75818

Rezerwy ogólne
i celowe

-

1.609

4810

Rezerwy

-

1.609

852

Pomoc społeczna

305

-

85228

Usługi opiekuńcze
 i specjalistyczne usługi opiekuńcze

305

-

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

305

-

750

Administracja publiczna

1.304

-

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1.304

-

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.304

-


 

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 65/07

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 31.12.2007r

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i wodę

805

805

40002

Dostarczanie ciepła

805

805

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-

805

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

805

-

750

Administracja publiczna

805

805

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

805

805

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

805

-

4430

Różne opłaty i składki

-

805


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy na 2007 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.12.2007 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż