GK    3410/ 4/2008                                                               Pruchnik 2008-03-14

Ogłoszenie  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

          Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych  na terenie Gminy  Pruchnik

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

Usługi Geodezyjne Geodeta Uprawniony Tadeusz Szczepanik

37-500 Jarosław

Ul Słowackiego 8/7   

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

2

Usługi geodezyjne Geodeta Uprawniony Tadeusz Szczepanik

37-500 Jarosław

Ul Słowackiego 8/7   

84683,86

brutto

84683,86

-------------- *100=  100

84683,86

100

  -

  -

 Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę  84683,86 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

                                                   Pozostałe złożone oferty

                                                                                                                    

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

1

Usługi  Geodezyjno-Kartograficzne

Paweł Ozoga  SPEC-GEO

37-500 Jarosław

Ul Lubelska 19

99930,20

Brutto

84683,86

------------ *100= 84,743

99930,20

84,743

  -

  -

3

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno Kartograficznych

GEO-SERVICE S.C.

37-500 Jarosław

Ul Garbarze 12

94015,64

 brutto

84683,86

------------ *100= 90,0742

94015,64

90,0742

  -

 -

W niniejszym postępowaniu nie  wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych  ofert.

               

Wójt Gminy Pruchnik

Stanisław Górski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:usługi geodezyjno-kartograficzne na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:14.03.2008 13:04
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:14.03.2008 13:04