Powołanie komisji i ogłoszenia otwartego konkursu na powierzenie zadania własnego innym podmiotom

ZARZĄDZENIE Nr 64/07

Wójta Gminy Pruchnik
z dnia 3 grudnia 2007 r.
w sprawie:

powołania komisji i ogłoszenia otwartego konkursu na powierzenie zadania własnego innym podmiotom.

 

Działając na podstawie art. 13 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r. z późn. zmianami).

 

WÓJT GMINY PRUCHNIK

ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE:

 

§ 1.

 

Ogłosić otwarty konkurs na zadanie pn.: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Pruchnik do Ośrodka Rehabilitacyjne - Edukacyjne - Wychowawczego w Jarosławiu.”

§ 2.

Powołuje się komisję w składzie:

  1. Pani Alicja Chmielecka – przewodnicząca
  2. Pani Zofia Wałczyńska – członek
  3. Pan Wacław Wróbel - członek

do oceny ofert z otwartego konkursu PN.: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Pruchnik do Ośrodka Rehabilitacyjne -- Edukacyjne - Wychowawczego w Jarosławiu".

§ 3.

  1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.
  2. Członków komisji obowiązuj ą przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

§ 4.

Komisję obowiązuje tajemnica służbowa w zakresie określonym w w/w ustawie.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Pruchnik

mgr Stanisław Górski

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Powołanie komisji i ogłoszenia otwartego konkursu na powierzenie zadania własnego innym podmiotom
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.12.2007 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.