OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na wydzierżawienie nieruchomości położonych

w miejscowości Kramarzówka będących własnością Gminy Pruchnik.

 

     Na podstawie art.. 13 i 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst ustawy /Dz.U.z 2004 roku Nr. 262 poz. 2603 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie Uchwał Rady Gminy Pruchnik Nr 95/XVI/2008 i Nr 96/XVI/2008 z dnia 31 stycznia 2008 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat niżej wyszczególnione działki położone w miejscowości Kramarzówka

 

Wójt Gminy Pruchnik

ogłasza ograniczony przetarg ustny dla mieszkańców gminy Pruchnik - na dzierżawę n/w nieruchomości na okres 5 lat na cele rolne.

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

(ha)

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza dzierżawy rocznej

1.

1652/2

0,33

Rola IIIb 0,05

Rola IVa 0,28

32,98 zł.

Czynsz dzierżawy ulega corocznym zmianom o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok ogłoszony przez Prezesa GUS. Do ustalonego czynszu dzierżawnego zostanie naliczony należny podatek.

Minimalne postąpienie wynosi 1% wartości rocznego czynszu.

Przetarg odbędzie się dnia 15 kwietnia 2008 roku o godzinie 1500 w siedzibie Urzędu Gminy Pruchnik ul. Rynek 1 pokój nr 10 .

Dodatkowe informacje o nieruchomości i przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Pruchnik, Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 10, tel. 016 6236124 w godzinach pracy Urzędu

 

 

Wójt Gminy Pruchnik  

mgr Stanisław Górski  

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie nieruchomości położonych w miejscowości Kramarzówka będących własnością Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:27.03.2008 09:22
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak