GK    3410/ 7/2008                                                               Pruchnik 2008-03-27

Ogłoszenie  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

          Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

Dostawa (sukcesywna) kruszyw  budowlanych na remont dróg gminnych

na terenie  Gminy Pruchnik

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

Budowa Dróg i Mostów Józef Babiś

37-500 Jarosław os Pułaskiego 7/12

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

2

Budowa Dróg i Mostów Józef Babiś   

37-500 Jarosław

Os Pułaskiego 7/12 

103 151,00

brutto

103 151,00

-------------- *100=  100

103 151,00

100

  -

  -

 Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę  103 151,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

                                                   Pozostałe złożone oferty

                                                                                                                    

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

1

Usługi Transportowe i Handlowe

Marek Drapała

37-560 Pruchnik

Ul Jarosławska  30

123 037,00

Brutto

103 151,00

------------ *100= 83,84

123 037,00

83,84

  -

  -

3

Usługi transportowe

 Piotr Jedynak,

Wierzbna 241

37-500 Jarosław

116 571,00

 brutto

103 151,00

------------ *100= 88,49

116 571,00

88,49

  -

 -

W niniejszym postępowaniu nie  wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych  ofert.

 

                                                                       Wójt Gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa kruszyw budowlanych i na remont dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:27.03.2008 14:47
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:27.03.2008 14:47