GK    3410/ 5/2008                                                       Pruchnik 2008-04-02

Ogłoszenie  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

          Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

Remont nawierzchni drogi gminnej Świebodna – Jodłówka Parcelacja

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów

w  Leżajsku

37-300 Leżajsk

Ul Mickiewicza 79

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna

 punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów

w  Leżajsku

37-300 Leżajsk

Ul Mickiewicza 79

126813,50

brutto

126813,50

------------ *100= 100

126813,50

100

  -

  -

 Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę  126 813,50 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

                                                   Pozostałe złożone oferty

                                                                                                                    

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

1

Budowa Dróg i Mostów Józef Babiś  

37-500 Jarosław

Os Pułaskiego 7/12 

134 204,43

brutto

126813,50

------------ *100= 94,4928

134204,43

94,4928

  -

  -

3

Zakład Drogowy Tadeusz Popek i Syn Spółka Jawna

37-560 Pruchnik,

Rozbórz Długi  57A

212329,13

brutto

126813,50

------------ *100= 59,7250

212329,13

59,7250

  -

 -

W niniejszym postępowaniu nie  wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych  ofert.

 

                                                                       Wójt Gminy Pruchnik

                                                                           Stanisław Górski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont nawierzchni drogi gminnej świebodna -Jodlówka Parcelacja
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:02.04.2008 14:23
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:02.04.2008 14:49