GK    3410/ 6/2008                                                               Pruchnik 2008-04-08

Ogłoszenie  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

          Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

                     Czyszczenie i odtwarzanie rowów na drogach gminnych na terenie Gminy Pruchnik

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

Zakład Usługowy Wielobranżowy

37-560 Pruchnik

Świebodna 120

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna

 punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

3

Zakład Usługowy Wielobranżowy

37-560 Pruchnik

Świebodna 120

52 293,00

52 293,00

------------ *100= 100

52 293,00

100

  -

  -

 Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę  52293,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

                                                   Pozostałe złożone oferty

                                                                                                                   

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

1

Zakład Eksploatacji Kruszywa

Leszek Biały

37-500 Jarosław

ul Maczyńskiego 58a

140300,00

52293,00

------------ *100= 37,27

140300,00

37,27

  -

  -

2

Usługi Transportowe

Piotr Jedynak

37-500 Jarosław

Wierzbna 241

145485,00

52293,00

------------ *100= 35,94

145485,00

35,94

  -

 -

W niniejszym postępowaniu nie  wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych  ofert.

 

                                                                                       Wójt Gminy Pruchnik

Stanisław Górski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:czyszczenie i odtwarzanie rowów na drogach gminnych na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:08.04.2008 07:36
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:08.04.2008 07:36