Nr    3410/ 8/2008                                                               Pruchnik 2008-04-22

Ogłoszenie  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

          Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Urzędu Gminy Pruchnik

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

Część   I. 

  Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe Fadom S.A. Przemyśl   ul Ofiar Katynia  26

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę  64416,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

1

Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe Fadom S.A. Przemyśl   ul Ofiar Katynia  26

 

64416,00

brutto

64 416,00

-------------- *100=  100

64 416,00

100

  -

  -

Część   II. 

  Gminna Spółdzielnia  „Samopomoc Chłopska „ 37-560 Pruchnik ul Kościelna 2

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę  34 805,30 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

2

Gminna Spółdzielnia  „Samopomoc Chłopska „ 37-560 Pruchnik ul Kościelna 2

 

34 805,30

brutto

34 805,30

-------------- *100=  100

34805,30

100

  -

  -

Część   III. 

  Gminna Spółdzielnia  „Samopomoc Chłopska „ 37-560 Pruchnik ul Kościelna 2

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę 16 436,57 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

2

Gminna Spółdzielnia  „Samopomoc Chłopska „ 37-560 Pruchnik ul Kościelna 2

 

16436,57

brutto

16436,57

-------------- *100=  100

16 436,57

100

  -

  -

 

                                                   Pozostałe złożone oferty

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie  wpłynęła żadna inna  oferta.

W niniejszym postępowaniu nie  wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych  ofert.

 

               

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa materialów budowlanych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:22.04.2008 11:27
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:22.04.2008 11:27