Zawarcie porozumienia miedzy Województwem Podkarp. a Gminą Pruchnik w sprawie przygotowania i realizacji projektu „System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Woj. Podkarpacki

UCHWAŁA Nr 91/XVI/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie :
zawarcia porozumienia miedzy Województwem Podkarpackim a Gminą Pruchnik w sprawie przygotowania i realizacji projektu „System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Podkarpackim”.

            Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

 

UCHWALA SIĘ CO NASTĘPUJE:

§1.

 

  1. Wyraża się wolę przystąpienia do projektu: „System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Podkarpackim”.
  2. Upoważnia się Wójta Gminy Pruchnik do zawarcia z Województwem Podkarpackim porozumienia o współpracy w zakresie przygotowania projektu „System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Podkarpackim".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawarcie porozumienia miedzy Województwem Podkarp. a Gminą Pruchnik w sprawie przygotowania i realizacji projektu „System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Woj. Podkarpacki
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.01.2008 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.