Wyrażenie zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 98/XVII/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie:
wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Pruchnik.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Pruchnik na wynajęcie w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat, lokalu użytkowego o powierzchni 4m2 w piwnicach budynku byłej pralni Izby Porodowej w Pruchmku, przy ul. Ks. Bronisława Markiewicza z przeznaczeniem na działalność usługową.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.03.2008 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.