Nr    3410/ 9/2008                                                               Pruchnik 2008-05-21

Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

          Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

     Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruchnik

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Usługowe, Leszek Sokołowski 23-400 Biłgoraj  Ul Zamojska 63

 

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę  53434,22 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

3

Przedsiębiorstwo Usługowe

Leszek Sokołowski

23-400 Biłgoraj

Ul Zamojska 63

53 434,22

brutto

53434,22
-------------- *100=
  100
53434,22

100

  -

  -

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

1

Przedsiębiorstwo instalacyjne  ELEKTROINSTAL

37-200 Przeworsk

Ul Lwowska 4

62756,80

brutto

53434,22
-------------- *100=
 
62756,80

85,1449


85,1449

  -

  -

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Elektrosprzęt s.c

J.I. Graboń

37-560 Jarosław

Ul Orkana 18

96002,29

brutto

53434,22
-------------- *100=
 
96002,29

55,6593

55,6593

  -

  -

4

Zakład Instalarstwa i Teletechniki

 Łaczbud Sp zoo

35-030 Rzeszów

Ul 3-go maja 22

105019,94

brutto

53434,22
-------------- *100=

105019,94


50,8800

50,8800

  -

  -

5

Instalatorstwo Elektryczne

Bartłomiej Kubas

37-560 Pruchnik

Ul Markiewicza 46

70854,55

brutto

53434,22
-------------- *100=
 
70854,55

5,4139

75,4139

  -

  -

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie  wpłynęła żadna inna  oferta.

W niniejszym postępowaniu nie  wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych  ofert.

 

  

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:21.05.2008 12:07
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:21.05.2008 12:07