Wyrażenie zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym budynku użytkowego stanowiącego własność Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 114/XVIII/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie:
wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym budynku użytkowego stanowiącego własność Gminy Pruchnik.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 1 a i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Pruchnik na wynajęcie w drodze bezprzetargowej, budynku stajni spędowej usytuowanego w Pruchniku na działce oznaczonej numerem ew. 2061/3 z przeznaczeniem na prowadzenie skupu zwierząt.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym budynku użytkowego stanowiącego własność Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2008 09:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.