Przyjęcie wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 112/XVIII/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie:
przyjęcia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik.

            Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.), na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Pruchnik oraz kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i p.o. kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku,

Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

 

Przyjąć wartość jednego punktu dla:

  1. pracowników administracji, obsługi szkół i placówek Gminy Pruchnik w wysokości - 4,32 zł
  2. pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości - 5,77 zł
  3. pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości - 6,40 zł.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 22/IV/2007 Rady Gminy Pruchnik z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęcie wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2008 09:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.