Udzielenie Wójtowi Gminy Pruchnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2007 rok.

UCHWAŁA Nr 107/XVIII/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie:
udzielenia Wójtowi Gminy Pruchnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2007 rok.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

Po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Pruchnik z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2007 rok oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,

 

na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik,

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTEPUJE:

§ 1.

 

Udziela się Wójtowi Gminy Pruchnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2007 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie Wójtowi Gminy Pruchnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2007 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2008 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.