Nr    3410/ 10 /2008                                                               Pruchnik 2008-06-02

INFORMACJA  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

          Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

Remont nawierzchni drogi gminnej w Rozborzu Okrągłym (Zagumie) , Pruchniku (osiedle oraz Kościuszki)
zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

Przemyskie Przedsiębiorstwo Robót drogowych w Przemyślu Sp. z o.o.

37-700 Przemyśl

Ul. Sielecka 2

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę  309589,76 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

1

Przemyskie Przedsiębiorstwo Robót drogowych w Przemyślu Sp. z o.o.

37-700 Przemyśl

Ul. Sielecka 2

309589,76 brutto

309589,76

-------------- *100=  100

309589,76

100

  -

  -

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku Spółka Akcyjna

37-300 Leżajsk

Ul. Mickiewicza 79

314203,80

brutto

309589,76

-------------- *100=  98,5300

314203,80

98,5300

  -

  -

3

Budowa Dróg i Mostów – Józef Babiś

37-500 Jarosław,

Os, Pułaskiego 7/12

316685,96

brutto

309589,76

-------------- *100=  97,7600

316685,96

97,7600

  -

  -

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie  wpłynęła żadna inna  oferta.

W niniejszym postępowaniu nie  wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych  ofert.

 

  

                                                                                      Wójt Gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont nawierzchni drogi gminnej w Rozborzu Okragłym(Zagumie),Pruchniku(osiedle oraz Kosciusz)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:02.06.2008 12:39
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:02.06.2008 12:39