ZARZĄDZENIE Nr 22/08

Wójta Gminy Pruchnik
z dnia 16 czerwca 2008 r.
w sprawie:

uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej nr 3 w Kramarzówce

 

Na podstawie art. 50 ust. 2 i 3, w związku z art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360) oraz art. 11 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia2001r. (Dz.U.01.84.921 zpóźn. zm.).

 

 

§ 1.

 

Odwołuje się z pełnienia funkcji członka obwodowej komisji wyborczej nr 3 w Kramarzówce Pana Marka Słyszą

 

§ 2.

 

Skład obwodowej komisji wyborczej nr 3 w Kramarzówce w cełu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 roku uzupełnia się o Panią Lidię Kwaśniak zamieszkałą w Swiebodnej

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Kramarzówce

  1. Piotr Parawa - Przewodniczący
  2. Barbara Zatwardnicka - Zastępca
  3. Anna Sobol - Członek
  4. Radosław Bury - Członek
  5. Weronika Buryło - Członek
  6. Lidia Kwaśniak - Członek
  7. Joanna Gilarska-Rymarz - Członek

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4.

 

Uzupełniony skład komisji podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Wójt Gminy Pruchnik

mgr Stanisław Górski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej nr 3 w Kramarzówce.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:17.06.2008 11:21
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak