ZARZĄDZENIE Nr 23/08

Wójta Gminy Pruchnik
z dnia 21 czerwca 2008 r.
w sprawie:

uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Jodłówce

 

        Na podstawie art. 11 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001r. (Dz.U.01.84.921 z późn. zm.) w związku z art. 50 ust. 3 oraz art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360).

 

 

§ 1.

 

Odwołuje się z pełnienia funkcji członka obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Jodłówce Pana Ryszarda Nowaka.

 

§ 2.

 

Skład obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Jodłówce w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 roku uzupełnia się o Panią Justynę Kubas zamieszkałą w Pruchniku

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Jodłówce

  1. Stanisław Buryło - Przewodniczący
  2. Magdalena Markowska– Zastępca
  3. Katarzyna Jamrozik - Członek
  4. Józef Pieszko- Członek
  5. Justyna Kubas - Członek
  6. Judyta Morawska- Członek
  7. Halina Halejcio- Członek

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

 

Uzupełniony skład komisji podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Wójt Gminy Pruchnik

mgr Stanisław Górski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uzupełnienie składu obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Jodłówce.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:21.06.2008 18:12
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak