Remont nawierzchni drogi gminnej Jodłówka Gryglówka (oznaczona nr 0 11671 R ).

­

Nr    3410/ 14/2008                                                               Pruchnik 2008-08-18

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

          Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

Remont nawierzchni drogi gminnej Jodłówka Gryglówka

(oznaczona nr 0 11671 R ).

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

Budowa Dróg i Mostów – Józef Babiś  37-500 Jarosław  Os. Pułaskiego 7/12

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę  277915,17 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

2

Budowa Dróg i Mostów – Józef Babiś 

37-500 Jarosław  Os. Pułaskiego 7/12

277915,17

 brutto

277915,17

-------------- *100=  100

277915,17

100

  -

  -

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

1

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Hanasiewicza 19

35-103 Rzeszów

292752,66

277915,17

-------------- *100=  94,9317

292752,66

94,9317

-

-

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie  wpłynęła żadna inna  oferta.

W niniejszym postępowaniu nie  wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych  ofert.

 

Wójt Gminy Pruchnik

Stanisław Górski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Remont nawierzchni drogi gminnej Jodłówka Gryglówka (oznaczona nr 0 11671 R ).
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.08.2008 14:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.08.2008 14:22 Utworzenie dokumentu. (Elżbieta Barszczak)