Adaptacja pomieszczeń poczty na Ośrodek Zdrowia w Jodłówce

­

Poniżej w załącznikach umieszczono siwz z załacznikami:

załącznik Nr 1: „Formularz oferty” z oświadczeniem,

załącznik Nr 2: „Wzór umowy”,

Natomiast do pobrania są:

załącznik Nr 3: Przedmiar robót. [ pobierz ]

załącznik Nr 4: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. [ pobierz ]

załącznik Nr 5: Opis + projekt arch.budowlany. [ pobierz ]

załącznik Nr 6: Inwentaryzacje archt-budowlane. [ pobierz ]

załącznik Nr 7: Opis techniczny. [ pobierz ]

załącznik Nr 8: Projekt elektryczny. [ pobierz ]

załącznik Nr 9: Projekt –inst. Wod-kan ,Co, ga. [ pobierz ]

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Adaptacja pomieszczeń poczty na Ośrodek Zdrowia w Jodłówce
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.10.2009 12:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.10.2009 13:19 Edycja dokumentu (Elżbieta Barszczak)
07.10.2009 12:26 Utworzenie dokumentu. (Elżbieta Barszczak)