Zmiana nazwy ulicy w Pruchniku

­

UCHWAŁA Nr 201/XXVI/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 4 czerwca 2005 r. w sprawie:
zmiany nazwy ulicy w Pruchniku

Działając na podstawie art 18 ust.2 pkt 13, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr. 142 póz. 1591 z póz. zmianami/ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

Dokonać zmiany nazwy ulicy 1 - go maja w Pruchniku na ulicę Jana Pawla II.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zmiana nazwy ulicy w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.06.2005 14:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.07.2005 07:48 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
14.07.2005 15:15 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
14.07.2005 14:17 Edycja dokumentu (Administrator BIP)