Dokonanie nieodpłatnego użyczenia budynku w Pruchniku

­

UCHWAŁA Nr 202/XXVI/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 4 czerwca 2005 r. w sprawie:
dokonania nieodpłatnego użyczenia budynku w Pruchniku

Działając na podstawie art. 7 ust l pkt. II 6 art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / tekst jednolity ustawy. Dz. U. Nr. 142 póz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ art. 13 ust. l,ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami jednolity tekst ustawy z dnia 30 listopada 2004 roku Dz. U. Nr. 261 póz. 2603/ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

Nieodpłatnie użyczyć Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym Koło w Jarosławiu na okres 10- ciu lat budynek zlokalizowany na działce Nr. 1982/4 w Pruchniku/budynek Przedszkola Samorządowego w Pruchniku/ z przeznaczeniem na Filię Ośrodka Rehabilitacyjne - Edukacyjne- Wychowawczego w Pruchniku.

§ 2.

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Dokonanie nieodpłatnego użyczenia budynku w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.06.2005 15:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.07.2005 15:19 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
14.07.2005 15:18 Edycja dokumentu (Administrator BIP)