x 
Drukuj
Elżbieta Barszczak 25.10.2010 09:00

Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Pruchnik i Kramarzówka

­

W załączniku do pobrania umieszczono:

SIWZ wraz  załącznikami od nr 1-10 w tym :

Załącznik nr 1 - oferta cenowa;

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 4 - wykaz prac podobnych;

Załącznik nr 5 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

Załącznik nr 6 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień;

Załącznik nr 7 - wykaz posiadanego sprzętu;

Załącznik nr 8 - wzór umowy;

Załącznik nr 9 -  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;

Załącznik nr 10 - przedmiar robót;

 

Załącznik nr 11 -  projekt wykonawczy w tym:

     - plan sytuacyjny

     - profile

 

 

-> Pobierz załączniki. (*.rar; 101 MB)

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Pruchnik i Kramarzówka
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.10.2010 09:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.11.2010 12:40 Dodano załącznik "zapytania Oferentów i odpowiedzi nr 1" (Elżbieta Barszczak)
25.10.2010 12:42 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
25.10.2010 12:40 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
25.10.2010 09:00 Utworzenie dokumentu. (Elżbieta Barszczak)