Podział Gminy Pruchnik na obwody głosowania

­

UCHWAŁA Nr 208/XXVIII/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie :
podziału Gminy Pruchnik na obwody głosowania

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1998 r. - Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich /Dz. U. z 2003 r. Nr 159 póz. 1547 z późn. zm./ na wniosek Wójta Gminy Pruchnik Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

Tworzy się na terenie Gminy Pruchnik 7 obwodów głosowania oraz ustala jak w poniższej tabeli następujące ich numery i granice:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1.

Hawłowice od nr 1 do 172

Wiejski dom Kultury w Hawłowicach - nr 55

2.

Jodłówka od nr 1 do 312
Jodłówka Parcelacja od nr 313 do 389

Szkoła Podstawowa Jodłówka 222

3.

Kramarzówka od nr 1 do 338

Szkoła Podstawowa Kramarzówka 98

4.

Pruchnik Dolny od nr 1 do 58 oraz ulice: Jana Pawła II, Armii Krajowej, Bieszczadzka, Kwiatowa, Boczna, Cicha, Długa, Grunwaldzka, Jarosławska, Jasna, Kańczudzka, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Księdza Bronisława Markiewicza, Leśna, Ogrodowa, Mieczysława Orłowicza, Parkowa, Pogodna, Polna, Przemyska, Rynek, Słoneczna, Sportowa, Szkolna, Wałowa, Warzywna, Wiejska, Zielona

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku ul. Księdza Bronisława Markiewicza 20

(lokal przeznaczony dla osób niepełnosprawnych)

5.

Pruchnik Górny od nr 59 do 404

Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruchniku Pruchnik 384

6.

Rozbórz Długi od nr 1 do 189
Rozbórz Okrągły od nr 1 do 107
Rzeplin od nr 1 do 132

Szkoła Podstawowa Rozbórz Długi 101

7.

Świebodna od nr 1 do 154

Szkoła Podstawowa Swiebodna 19

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 208/XXXII/2001 z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie: utworzenia na terenie gminy Pruchnik obwodów głosowania.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Pruchnik.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Podział Gminy Pruchnik na obwody głosowania
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.08.2005 12:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.08.2005 12:42 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
11.08.2005 12:41 Edycja dokumentu (Administrator BIP)