Modyfikacja SIWZ Rozbudowa Oczyszczalni Scieków w miejscowości Pruchnik do przepustowosci Qdś= 630m3/d

­

Pruchnik  10-06-2009

 

                                             Wykonawcy  biorący  udział  w  postępowaniu 

Nasz znak IR 3410/19/2009

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na

Rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Pruchnik do przepustowości Qdś=630m3/d

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007r Nr 223   poz. 1655) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób :

 Do rozdziału XXVII : W skład dokumentacji przetargowej wchodzi

dodaję się  Załącznik nr 6          PARAMETRY RÓWNOWAŻNE”

 

 

                                                                                                                 Załącznik nr 6

 

                                      PARAMETRY RÓWNOWAŻNE

 

1.  Parametry równoważne dla preparatu  LITORIN do gruntowania posadzek:

 preparat powinien zwiększać przyczepności do powierzchni, jej elastyczności odporności na uszkodzenia mechaniczne  w tym winien:
» regulować proces chłonności podłoża
» chronić podłoże przed szkodliwym działaniem wilgoci
» redukować zużycie farb do wymalowania.

Ponadto ma spełniać niżej określone wymagania : dane techniczne czas i gotowość preparatu do pracy

Temperatura podłoża od +5°C do +25°C Użytkowanie powierzchni: po 6 h

Odporność na zarysowania: po ok. 2 h

Gęstość emulsji: 1,0 g/cm3

2.   Parametry równoważne dla systemu ATLAS STOPTER

WARSTWA KLEJĄCA:

Skład: wysokiej jakości spoiwo cementowe, kruszywo, środki modyfikujące

Przyczepność [N/mm²]:≥ 0,6 (do betonu /muru)
≥ 0,015 (do styropianu )

Proporcje mieszania [dm³/kg]:ok. (5,0-5,5)/25

Zużycie [kg/m²]:ok. 4,0-5,0

Temperatura /czas stosowania :od 0 do +25 (wersja zimowa)

 

WARSTWA ZBROJĄCA:

Zużycie zaprawy [kg/m²]:ok. 4,0-5,0

Tkanina zbrojąca: siatka z włókna szklanego

Zużycie tkaniny [m²/m²]:1,1

 

Zużycie podkładowej masy tynkarskiej [kg/m²]:ok. 0,3

Zużycie tynku [kg/m²]:ok. 2,5-2,8 (dla uziarnienia 1,5 mm); 3,0-3,5 (dla uziarnienia 2 mm); 4,0-4,5(dla uziarnienia 3 mm)

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Modyfikacja SIWZ Rozbudowa Oczyszczalni Scieków w miejscowości Pruchnik do przepustowosci Qdś= 630m3/d
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.06.2009 09:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.03.2012 19:41 Edycja dokumentu (Elżbieta Barszczak)
10.06.2009 09:48 Utworzenie dokumentu. (Elżbieta Barszczak)