Modyfikacja nr 2 SIWZ nr IR 271/2/2011 na zakup paliwa do samochodów służbowych i urządzeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku

­

 

 

 

Pruchnik 17-01-2011

 

 

                                                               Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

 

Nasz znak IR  271/2/2011

 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na .

Zakup paliwa do samochodów służbowych i urządzeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r Nr 113   poz. 759) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób :

 1.  W rozdziale  X  ust 2  :   Sposób obliczenia ceny

 

W specyfikacji jest zapis :

 

Wykonawca ustali cenę za 1 litr określonego paliwa wyliczone jako średnia arytmetyczna cen detalicznych netto ze  stacji paliwowej Wykonawcy w miejscowości Pruchnik  obowiązujących w dniu 15.01.2011 r., wysokość rabatu wyrażonego w procentach (%), ceny jednostkowe netto po uwzględnieniu rabatu plus obowiązujący podatek VAT, oraz łącznej wartości brutto

 

 

W specyfikacji powinno być:

 

Wykonawca ustali cenę za 1 litr określonego paliwa netto (ceny detalicznej) ze stacji paliwowej Wykonawcy w miejscowości Pruchnik obowiązujących w dniu 15.01.2011 oraz  wysokość rabatu

wyrażonego w (%) i w zł..

Obliczenie ceny :Ceny jednostkowe netto po uwzględnieniu rabatu, przemnożone przez ilość paliwa.

Do otrzymanej wartości netto  dodajemy obowiązujący podatek VAT. ( wg formularza ofertowego załącznik nr 1 do SIWZ)

 

 

2.  W załączniku nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY

   W pkt.  B kalkulacja  ceny oferty, kolumna b i kolumna e

 

W formularzu jest zapis  :

 Kolumna b: Średnia cena netto w PLN z dnia 15.01.2011  1 litr paliwa  ( wg tabeli A)

 Kolumna e: Średnia cena netto w PLN z dnia 15.01.2011  1 litr paliwa  po uwzględnieniu rabatu (b-d)

 

W formularzu powinno być:

Kolumna b: Cena netto w PLN z dnia 15.01.2011  1 litr paliwa ( wg tabeli A)

Kolumna e: Cena netto w PLN z dnia 15.01.2011  1 litr paliwa  po uwzględnieniu rabatu (b-d)

 

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Modyfikacja nr 2 SIWZ nr IR 271/2/2011 na zakup paliwa do samochodów służbowych i urządzeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.01.2011 10:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.01.2011 10:29 Utworzenie dokumentu. (Elżbieta Barszczak)