Zmiana SIWZ nr OPS 1/2011 Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Pruchnik realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku Współfina

­

                                                                                                Pruchnik      18 . kwiecień. 2011

ZMIANA  SIWZ

                                                      Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Numer ogłoszenia w BZP 

Ogłoszenie nr 74678-2011 z dnia 2011-04-12 r.

zmiana ogłoszenia: 75304 - 2011; data zamieszczenia: 13.04.2011

zmiana ogłoszenia: 81188 - 2011; data zamieszczenia: 18.04.2011

Nasz znak  OPS/ 1/2011

Dotyczy: Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Pruchnik realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r Nr 113   poz. 759) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób :

 1)  SIWZ  Rozdział I   Forma oferty:  pkt. 15.1   :

  JEST

     zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, sekretariat (pokój nr 16a)

przetarg nieograniczony, oferta na

Organizację i przeprowadzenie  kursów  i szkoleń w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Pruchnik ” realizowanego przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku  Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”

nie otwierać przed 20.04.2011 do godz. 10:05”

 MA BYĆ:

     zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, sekretariat (pokój nr 16a)

przetarg nieograniczony, oferta na

Organizację i przeprowadzenie  kursów  i szkoleń w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Pruchnik ” realizowanego przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku  Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”

nie otwierać przed 21.04.2011 do godz. 10:05”

2)  SIWZ  Rozdział XI  składanie i otwarcie ofert  pkt 1 i pkt 5 :

JEST

 Pkt. 1 Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, ul Rynek 1, 37-560 Pruchnik, pokój nr    16( I piętro), w terminie do dnia 20.04.2011r. do godz. 10:00

 Pkt 5  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.04.2011r. o godz. 10:05 w świetlicy Urzędu Miejskiego

w Pruchniku       ul    Rynek 1,37-560 Pruchnik, pok. nr 9.

 MA BYĆ

  Pkt. 1 Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, ul Rynek 1, 37-560 Pruchnik, pokój     nr    16( I piętro), w terminie do dnia 21.04.2011r. do godz. 10:00

  Pkt 5  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.04.2011r. o godz. 10:05 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku       ul    Rynek 1,37-560 Pruchnik, pok. nr 9.

3)  SIWZ  Rozdział XV Opis przedmiotu zamówienia   pkt 1 :

JEST

 1. Kursy zawodowe:

 1a)  kucharz                                         - liczba uczestników      - 8 osób

 1b)  sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej      -                              - 8 osób

 1c)  fryzjer                                          -                             - 2 osoby

 1d)  operator koparko – ładowarki               -                             - 2 osoby    

            

Miejsce kursów : Gmina Pruchnik – dopuszcza się przeprowadzenie szkolenia poza Gminą Pruchnik.

Ilość godzin: 60-120 w zależności od kursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Termin realizacji : do 30 listopada  2011, w tym jeden kurs 1a lub 1b kursy należy  zrealizować

do 30.06.2011r.

Program kursów obejmuje przygotowanie uczestników  projektu do wykonywania poszczególnych zawodów.

Wymóg: Przeprowadzenie badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do udziału w kursie

 MA BYĆ

1. Kursy zawodowe:

 1a)  kucharz                                      - liczba uczestników      - 8 osób

 1b)  sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej   -                             - 8 osób

 1c)  fryzjer                                        -                            - 2 osoby

 1d)  operator koparko – ładowarki             -               "             - 2 osoby           

Miejsce kursów : Gmina Pruchnik – dopuszcza się przeprowadzenie szkolenia poza Gminą Pruchnik.

Ilość godzin lekcyjnych: 60-120 w zależności od kursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 dla 1a,1b,1c. oraz 202 godziny dla szkolenia 1d-dla osób bez stażu pracy w obsłudze techniczno- eksploatacyjnej w/w maszyn .

Termin realizacji : do 30 listopada  2011, w tym jeden kurs 1a lub 1b kursy należy  zrealizować

do 30.06.2011r.

Program kursów obejmuje przygotowanie uczestników  projektu do wykonywania poszczególnych zawodów.

Wymóg: Przeprowadzenie badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do udziału w kursie

4 )  załącznik nr 5 do SIWZ  Umowa  § 1 pkt 4.1

JEST

4.1 Kursy zawodowe:

a-kucharz                                             - 8 osób

b- sprzedawca z obsługą kas fiskalnych        - 8osób

C-fryzjer                                              - 2 osoby

d- operator koparko – ładowarki                  - 2 osoby

Miejsce kursów : Gmina Pruchnik – dopuszcza się przeprowadzenie szkolenia poza Gminą

 MA BYĆ

4.1 Kursy zawodowe:

a-kucharz                                        - 8 osób

b- sprzedawca z obsługą kas fiskalnych   - 8 osób

c-fryzjer                                          - 2 osoby

d- operator koparko – ładowarki              - 2 osoby

Miejsce kursów : Gmina Pruchnik – dopuszcza się przeprowadzenie szkolenia poza Gminą

Ilość godzin lekcyjnych: 60-120 w zależności od kursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 dla 1a,1b,1c. oraz 202 godziny dla szkolenia 1d-dla osób bez stażu pracy w obsłudze techniczno- eksploatacyjnej w/w maszyn .

Termin realizacji : do 30 listopada  2011, w tym jeden kurs 1a lub 1b kursy należy  zrealizować

do 30.06.2011r.

        Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zmiany siwz pozostają niezmienione

   

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zmiana SIWZ nr OPS 1/2011 Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Pruchnik realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku Współfina
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.04.2011 12:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.04.2011 13:26 Edycja dokumentu (Elżbieta Barszczak)
18.04.2011 12:16 Utworzenie dokumentu. (Elżbieta Barszczak)