Wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.

­

UCHWAŁA Nr 32/V/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie:
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wyraża się zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy Pruchnik na 2012 rok.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak        

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.03.2011 08:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.