ZMIANA SIWZ NR IZ/ 271/11/2011 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kramarzówka -etap II

­

                                                                                                Pruchnik     09-06 2011

 

 

ZMIANA  SIWZ

 

                                                      Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

Numer ogłoszenia w BZP  

 

 130668 - 2011; data zamieszczenia: 26.05.2011


Nasz znak  IZ/ 271 / 11 /2011

 

Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kramarzówka -etap II

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r Nr 113   poz. 759) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób :

 1) SIWZ  załącznik nr 7 do SIWZ

  JEST:

     W załączniku  nr 7  umieszczono arkusze  map o nr  0,31 i 0,34

MA BYĆ:

 

W załączniku  nr 7 umieszcza się  zaktualizowaną mapę nr  0,34 i dodaje się mapę 0,82

 

        Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione

  

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZMIANA SIWZ NR IZ/ 271/11/2011 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kramarzówka -etap II
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.06.2011 11:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.06.2011 11:47 Dodano załącznik "załącznik nr 7 mapa nr 082" (Elżbieta Barszczak)
09.06.2011 11:07 Utworzenie dokumentu. (Elżbieta Barszczak)