Docieplenie budynku wielofunkcyjnego w Jodłowce

­

Siwz umieszczono poniżej  spakowane w RAR:

 SIWZ +parametry równoważne w rozdziale XV pkt 7

Załącznik nr 1 – oferta cenowa;

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków

                             udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 3 wzór umowy

Załącznik nr 4-  przedmiar robót

Załącznik nr 5-   specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Docieplenie budynku wielofunkcyjnego w Jodłowce
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.10.2011 15:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.10.2011 16:39 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
25.10.2011 16:38 Dodano załącznik "zapytania i odpowiedzi do treści SIWZ.doc" (Administrator BIP)
25.10.2011 16:38 Usunięto załącznik zapytania i odpowiedzi do treści SIWZ.doc (Administrator BIP)
25.10.2011 16:38 Dodano załącznik "załącznik do zapytania i odpowiedzi do treści SIWZ.pdf" (Administrator BIP)
25.10.2011 16:38 Dodano załącznik "zapytania i odpowiedzi do treści SIWZ.doc" (Administrator BIP)
12.10.2011 15:35 Utworzenie dokumentu. (Elżbieta Barszczak)