Budowa przepustów przy drodze do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych: Świebodna, dz. o nr ewid. 306

­

Poniżej w załaczniku  spakowane w RAR umieszczono:

SIWZ  wraz  z załącznikami

Załącznik nr 1 – oferta cenowa;

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;                                           

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 4-  przedmiar robót

Załącznik nr 5 wzór umowy

Załącznik nr 6  -  Projekt  techniczny,

Załącznik nr 7-   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Budowa przepustów przy drodze do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych: Świebodna, dz. o nr ewid. 306
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.10.2011 13:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.10.2011 13:15 Utworzenie dokumentu. (Elżbieta Barszczak)