Zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej –„ Korzenie”.

­

UCHWAŁA Nr 75/X/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 18 października 2011 r.
w sprawie:
zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej –„ Korzenie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póż. zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na 2012-2013

na kwotę 500 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Budowa sieci wodociągowej – „Korzenie”

  • 2012 r. - 200 000 zł
  • 2013 r. - 300 000 zł

§ 2.

 

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych Gminy Pruchnik tj. podatek od nieruchomości i subwencja ogólna.

 

§ 3.

 

Wykonaie uchwała powierza się Burmistrzowi Pruchnika

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak      

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej –„ Korzenie”.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.10.2011 15:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.