Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pruchnik oraz granic ich obwodów.

­

UCHWAŁA Nr 77/X/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 18 października 2011 r.
w sprawie:
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pruchnik oraz granic ich obwodów.

Działając na podstawie art. 17 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 1. Ustala się sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik (nazwy szkół i ich siedziby):
  1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku – ul. Ks. Bronisława Markiewicza 22, 37-560 Pruchnik,
   a) Szkoła Filialna w Hawłowicach – Hawłowice  121, 37-560 Pruchnik,
  2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku – ul. Świętego Floriana 17, 37-560 Pruchnik,
  3. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce – Kramarzówka 98, 37-560 Pruchnik,
  4. Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Jodłówce – Jodłówka 222, 37-560 Pruchnik,
  5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Świebodnej  - Świebodna 19, 37-560 Pruchnik,
  6. Zespół Szkół w Rozborzu Długim – Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim – Rozbórz Długi 104, 37-560 Pruchnik,
   a) Szkoła Filialna w Rzeplinie – Rzeplin 111, 37-560 Pruchnik.
 2. Granice obwodów dla poszczególnych szkół określa się w sposób następujący:
  1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pruchniku –  ulice: Armii Krajowej, Bieszczadzka, Boczna, Cicha, Długa, Grunwaldzka, Jana Pawła II, Jarosławska, Jasna, Kańczudzka, Kościelna,  Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Księdza Bronisława Markiewicza do nr 203, Leśna, Ogrodowa, Orłowicza, Parkowa, Pogodna, Polna, Przemyska, Rynek, Słoneczna, Sportowa, Szkolna, Wałowa, Warzywna, Wiejska, Zielona, Lipowa, Zamkowa, Basztowa, Węgierska, Spokojna, Spacerowa , Korzenie, Zacisze oraz sołectwo Hawłowice;
  2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pruchniku – ulice:  Ks. Bronisława  Markiewicza od nr 204, Świętego Floriana, Objazdowa, Widokowa, Akacjowa, Miodowa;
  3. Szkoła Podstawowa w Kramarzówce – sołectwo Kramarzówka;
  4. Szkoła Podstawowa w Jodłówce – sołectwo Jodłówka i Jodłówka Parcelacja;
  5. Szkoła Podstawowa w Świebodnej – sołectwo Świebodna;
  6. Zespół Szkół w Rozborzu Długim – Szkoła Podstawowa w Rozborzu Długim - sołectwo Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły i Rzeplin.

§ 2.

 

 1. Ustala się sieć publicznych gimnazjów na terenie Gminy Pruchnik:
  1. Gimnazjum Publiczne im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku – ul. Szkolna 12, 37-560 Pruchnik;
  2. Zespół Szkół w Rozborzu Długim – Publiczne Gimnazjum w Rozborzu Długim – Rozbórz Długi 104.
 2. Granice obwodów dla poszczególnych gimnazjów określa się w sposób następujący:
  1. Gimnazjum Publiczne w Pruchniku – obejmuje miejscowości: Pruchnik, Kramarzówka, Hawłowice, Jodłówka i  Świebodna,
  2. Zespół Szkół w Rozborzu Długim – Publiczne Gimnazjum w Rozborzu Długim – obejmuje miejscowości Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły i Rzeplin.

§ 3.

 

Traci moc Uchwała  Nr 24/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 lutego 2011 r.  w   sprawie    ustalenia    planu    sieci   publicznych   szkół   podstawowych   i   gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pruchnik oraz granic ich obwodów.

§ 4. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w  życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  jej   ogłoszenia   w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak       

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pruchnik oraz granic ich obwodów.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.10.2011 15:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.