Zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji narodowej w Pruchniku.

­

UCHWAŁA Nr 78/X/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 18 października 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji narodowej w Pruchniku.

Działając na podstawie art.58 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 59 ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

W uchwale Nr 33/VI/99 Rady Gminy Pruchnik z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Obwód szkoły obejmuje ulice: Armii Krajowej, Bieszczadzka, Boczna, Cicha, Długa, Grunwaldzka, Jana Pawła II, Jarosławska, Jasna, Kańczudzka, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Księdza Bronisława Markiewicza do nr 203, Leśna, Ogrodowa, Orłowicza, Parkowa, Pogodna, Polna, Przemyska, Rynek, Słoneczna, Sportowa, Szkolna, Wałowa, Warzywna, Wiejska, Zielona, Lipowa, Zamkowa, Basztowa, Węgierska, Spokojna, Spacerowa , Korzenie, Zacisze oraz sołectwo Hawłowice.”

§ 2.

 

Traci moc uchwała Nr 244/XXXVIII/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 26 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku.

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak       

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji narodowej w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.10.2011 15:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.