DOSTAWA ŻYWNOŚCI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PRUCHNIKU

­

Poniżej w załącznikach umieszczono spakowane w RAR:

SIWZ + załączniki  

Załącznik nr 1 – oferta cenowa;           

Załącznik nr 2 –  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( art. 24);

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 4 –  EXCEL-  szczegółowy wykaz materiałów w podziale na pięć części

Załącznik nr 5 – wzór umowy

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:DOSTAWA ŻYWNOŚCI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PRUCHNIKU
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2011 08:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.11.2011 08:53 Dodano załącznik "SIWZ z załacznikami" (Elżbieta Barszczak)