Zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej Gminy Pruchnik II etap.

­

UCHWAŁA Nr 87/XI/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie:
zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej Gminy Pruchnik II etap.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8 i art.18 ust.1 i 2 pkt 9 litera „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. w samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Upoważnić Burmistrza Pruchnika do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na lata 2012-2013 na łączną kwotę do 1 400 000 zł na zlecenie opracowania dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej Gminy Pruchnik II etap na tj.
    2012 - 300 000 zł,
    2013 - 1 100 000 zł.
  2. Upoważnić Burmistrza Pruchnika do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2012 w kwocie 15 000 zł, na opracowanie dokumentacji na dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej realizowanej w I etapie.

§ 2.

 

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych gminy Pruchnik tj. podatek od nieruchomości i subwencja ogólna.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak        

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej Gminy Pruchnik II etap.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.11.2011 07:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.12.2011 20:35 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
16.12.2011 20:09 Edycja dokumentu (Administrator BIP)