pełnienie obowiązków inspektora nadzoru

­

SIWZ + załączniki

Załącznik nr 1 – oferta cenowa;

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik nr 5 - stanowi  załącznik nr 2 do umowy Oświadczenie Podwykonawcy

Załącznik nr 6- oświadczenie osób fizycznych

Załącznik nr 7 – wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 8 - oświadczenie innego podmiotu z art. 26 ust 2b

SIWZ i załączniki zostały spakowane w RAR i umieszczone poniżej w załącznikach

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:pełnienie obowiązków inspektora nadzoru
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.11.2012 15:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.11.2012 15:12 Edycja dokumentu (Elżbieta Barszczak)